16 de juny 2013

SOCARRELLS ENDÈMICS DE MENORCA

Al litoral de Menorca s’hi troba una gran diversitat de plantes endèmiques, de les quals hi destaquen els socarrells, unes plantes en forma de coixinet espinós adaptades al vent i saladura del mar, i possiblement també a l’herbívora. Per aquest motiu, a la costa nord de Menorca i als cims d’algunes muntanyes, especialment la Serra de Tramuntana de Mallorca, és on es localitzen aquestes plantes.

A la costa rocosa aquestes espècies es troben a segona línea de mar formant una comunitat (associació) anomenada Launaetum cervicornis, a primera línea hi ha la comunitat Crithmo-limonietea. Les espècies de socarrells es van disposant en bandes progressivament cap a l’interior al damunt dels turons litorals en funció de la seva adaptació a la sal i al vent. 

De les sis espècies presents a Menorca (descrites a continuació), quatre són endemismes gimnèsics, és a dir, compartits amb Mallorca i/o Cabrera (alguna també amb altres illes del mar Mediterrani), mentre que les altres dues són endemismes menorquins, és a dir, que només es troben a l’illa de Menorca. Per altre banda, si fem un anàlisi de distribució per famílies, tenim que tres espècies pertanyen a la família de les Lleguminoses, dues a les Asteràcies i una a les Lamiàcies.

Launaea cervicornis                                       ASTARACEAE             Menorca i Mallorca
Dorycnium pentaphyllum subsp. fulgurans         LEGUMINOSAE           Menorca, Mallorca i Cabrera
Astragalus balearicus                                     LEGUMINOSAE           Menorca, Mallorca i Cabrera
Teucrium marum subsp. marum                         LAMIACEAE                Menorca i Cabrera
Femeniasia balearica                                      ASTARACEAE             Menorca
Anthyllis histrix                                             LEGUMINOSAE            Menorca
Socarrell petit, eriçó 
Launaea cervicornisSocarrell alís 

Dorycnium pentaphyllum subsp. fulgurans
Coixinet de monja, eixorba rates negre, gatovell, socarella
Astragalus balearicusFarigola

Teucrium marum subsp. marum 
Socarrell bord
Femeniasia balearica  Socarrell gros
Anthyllis histrix 
Totes les fotografies estàn fetes a la zona de Pou d'en Caldes a Mongofre.