25 de febr. 2010

S'Albufera des Grau de Menorca

El Parc Natural de S'Albufera des Grau és el nucli de la Rese erva de Biosfera de Menorca del programa Mab-UNESCO. El parc natural està situat a la costa nord-est de l'illa i s'estén pels termes municipals de Maó i Es Mercadal. La superfície total del parc és de 5.067 ha i s'hi distingeixen tres zones: l'Illa d’en Colom, el Cap de Favaritx i el Prat de Morella, i s’Albufera des Grau.

S'Albufera des Grau és una zona humida on es troba tot un gradient ambiental, des de l'estreta gola oberta a la mar fins a les parts més interiors, amb les ribes ocupades per joncs, canyet, salicòrnies i també tamarells. L'ecosistema aquàtic és d'una diversitat destacable i hostatja grans concentracions d'ocells aquàtics.
Aquest parc natural inclou una gran varietat d'ambients i comunitats: zones humides, terres de pastures i cultius, boscs i màquies litorals, sistemes dunars, etc.

El Parc Natural de S'Albufera va ser declarat com a tal el 4 de maig de 1995 (Decret 50/1995) i el 16 de maig de 2003 (Decret 51/2003) s'hi va incloure tota una sèrie de reserves naturals adjuntes: l'Illa des Porros, l'Estany, la Bassa i el Prat de Morella, i l'Illa d'en Colom. La gestió del parc natural depen de l'Ajuntament de Maó,
del Consell Insular de Menorca i del Govern de les Illes Balear.

24 de febr. 2010

Que és realment Biodiversitat?

En el següent enllaç podeu veure un breu documental sobre el concepta de Biodiversitat.
http://www.youtube.com/watch?v=rmmCZY8vO7I

"La biodiversitat és el conjunt i la varietat de les formes de vida en un lloc i un moment donat, resultant de la història evolutiva d'aquests organismes i de les seves interaccions amb els elements abiòtics en els quals es desenvolupen" (Soulé 1986)

La biodiversitat és molt més que un llistat d'espècies o taxons d'un indret. La biodiversitat es manifesta en 3 nivell de la vida: el genètic, el taxonòmic i l'ecològic. Per tant, tenim una biodiversitat genètica, una biodiversitat específica i una biodiversitat ecològica.

21 de febr. 2010

Apium bermejoi L. Llorens

Apium bermejoi L. Llorens és un endemisme menorquí en greu perill d'extinció amb una única població, formada per un baix nombre de exemplars. Aquesta Umbellifera presenta serioses ocsil·lacions demogràficas interanuals. Es creu que l'entrada de nous herbivors a l'illa com ara el cargol i la pròpia presió antòpica podrien esser les causa de la resseció d'aquesta espècie vegetal, així com la degradació dels seus hàbitats natural potencials. Actualment es cultiva als jardins botànics de Soller i de la Universitat de les Illes Balears, on es realitzen estudis per millorar el coneixement de la seva biologia i la seva conservació i recuperació.