1 de jul. 2011

Mètode de cultiu ecòlogic

Mètode de cultiu ecòlogic d'horta de Gaspar Caballero de Segovia consisteix en una rotació de cultius per famílies botàniques i en un disseny de parades en crestalls.

Trobareu més informació al següent enllaç:

El mètode que duu el seu nom és un sistema nascut a Mallorca, fruit de les experiències que, al llarg de diversos anys va acumular en una finca del municipi de Costitx cridada “Sa Feixeta”. Aquest mètode sorprèn per la seva senzillesa i eficàcia. Resulta fàcil i agradable obtenir hortalisses ecològiques en un mínim espai de terra, amb un mínim consum d'aigua i un mínim treball de sembra i manteniment. Gaspar ha demostrat que la seva metodologia a més de senzilla és versàtil i fàcil d'adaptar a qualsevol grandària de superfície, duent-la a horts convencionals, extensions àmplies de cultiu, jardins en cases, espais públics, col·legis, i fins i tot en les balconades i terrasses de qualsevol llar amb una versió del seu mètode especial per a pasteras i tests.