17 d’ag. 2010

La Miloca de Menorca

Neophron percnopterus
Me: Miloca Cat: Aufrany. Cast.: Alimoche. Eusk.: Sai zuri. Gal.: Meloufa. Port.: Abutre do Egito. Ing.: Egyptian Vulture. Fr.: Percnoptère d’Egypte. Al.: Schmutzgeier. It.: Capovaccaio.

La miloca és l’únic voltor que tenim a Menorca, de plomatge blanc, la faç despullada i de color groc i plomes llargues al cap molt distintives. El patró blanc i negre de les ales en vol el pot fer confondre amb el soter en fase clara, del qual es diferencia per la coa en forma de rombe i el coll estirat. Tot i ser una au de caràcter migratòri, la població de miloca a Menorca és sedentària. Entre els anys 1988 i 2001 va patir un descens important, estimat en un 20%, de la seva població, segurament degut al consum d’esquers enverinats col·locats al camp per al control de predadors. A partir de l’any 2002 la població ha variat entre les 45 i 50 parelles territorials i es manté estable gràcies a l’exel·lent taxa de supervivència i a la bona productivitat. Es localitza principalment al ponent de l’illa i als barrancs de la costa sud. El seu estatus és sedentari escàs.
Font: Societat Ornitològica de Menorca (SOM)
http://www.menorcasom.org/index.php