17 d’ag. 2010

La Miloca de Menorca

Neophron percnopterus
Me: Miloca Cat: Aufrany. Cast.: Alimoche. Eusk.: Sai zuri. Gal.: Meloufa. Port.: Abutre do Egito. Ing.: Egyptian Vulture. Fr.: Percnoptère d’Egypte. Al.: Schmutzgeier. It.: Capovaccaio.

La miloca és l’únic voltor que tenim a Menorca, de plomatge blanc, la faç despullada i de color groc i plomes llargues al cap molt distintives. El patró blanc i negre de les ales en vol el pot fer confondre amb el soter en fase clara, del qual es diferencia per la coa en forma de rombe i el coll estirat. Tot i ser una au de caràcter migratòri, la població de miloca a Menorca és sedentària. Entre els anys 1988 i 2001 va patir un descens important, estimat en un 20%, de la seva població, segurament degut al consum d’esquers enverinats col·locats al camp per al control de predadors. A partir de l’any 2002 la població ha variat entre les 45 i 50 parelles territorials i es manté estable gràcies a l’exel·lent taxa de supervivència i a la bona productivitat. Es localitza principalment al ponent de l’illa i als barrancs de la costa sud. El seu estatus és sedentari escàs.
Font: Societat Ornitològica de Menorca (SOM)
http://www.menorcasom.org/index.php

7 d’ag. 2010

Life+ RENEIX

Nova web del projecte LIFE+RENEIX (LIFE+07/NAT/E/000756) de "Restauració d'hàbitats d'espècies prioritàries de l'illa de Menorca".
L'objectiu d'aquest projecte que realitza el Consell Insular de Menorca amb el suport de la Unió Europea és restaura zones degradades on es desenvolupen algunes de les comunitats vegetals més diverses i amenaçades de l'illa de Menorca, que alberguen espècies d'interès prioritari per la Directiva Hàbitats, endèmiques o rares per la seva distribució restringida. D'aquesta manera es vol frenar la pèrdua de biodiversitat restaurant hàbitats i sistemes naturals.

http://lifereneix.cime.es/11 de març 2010

Races Autòctones de Balears

Web sobre les races domèstiquess autòctones de les Illes Balears:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=173&lang=CA&cont=4115
Les races autoctones són molta importants en el Mediterrani ja que el Mediterrani és una terra històricamente lligada a l'home i a les seves races domèstiques, i aquests han modelat el paisatge vegetal que coneixem avui, al llarg del temps.

Races Autòctones de les Illes Balears:
Espècie bovina
- Vaca mallorquina
- Vaca menorquina
Espècie ovina
- Ovella mallorquina
- Ovella menorquina
- Ovella eivissenca
- Ovella roja mallorquina
Espècie caprina
- Cabra mallorquina
- Cabra pitiüsa
Èquids
- Ase balear
- Cavall mallorquí
- Cavall menorquí
Espècie porcina
- Porc negra mallorquí
Conills
- Conill pagès d'Eivissa
Canins
- Ca de bestiar
- Ca de bou
- Ca de conills de Menorca
- Ca eivissenc
- Ca mè mallorquí
- Ca rater mallorquí
Aviram
- Gallina de Mallorca
- Gallina de Menorca
- Gallina d'Eivissa
- Indiot mallorquí
- Gall d'Indi de Menorca
- Ànnera mallorquina
Coloms
- Colom Borino
- Colom de Casta Grossa
- Colom de Pinta o d'Esbart
- Colom d'Escampadissa
- Colom Gavatxut
- Colom Nas de Xot

4 de març 2010

Els Briòfits de Menorca

Al següent enllaç del bloc Cambessèdes - Plantarum Vasculari Balearicum hi trobareu un interessant article sobre els Briòfits de l'illa de Menorca.

http://cambessedes.wordpress.com/2008/03/29/los-briofitos-de-menorca/#more-12

3 de març 2010

Life+ BOSCOS - Menorca

El Consell Insular de Menorca (CIMe) està desenvolupant el projecte LIFE+ Política i Governança Mediambiental Gestió Forestal sostenible a Menorca en un context de canvi climàtic. El projecte Life+BOSCOS es va iniciar el gener de 2009 i es desenvolupa durant 5 anys, amb un pressupost total de 1.444.385 Euros, finançats en un 50% pel programa Life+ de la Unió Europea.

L’objectiu principal del projecte és contribuir a l’adaptació dels ecosistemes forestals mediterranis als impactes negatius del canvi climàtic a través de la gestió forestal sostenible.L’adaptació dels ecosistemes al canvi climàtic i, en especial, la dels ecosistemes forestals és un dels objectius prioritaris de la política ambiental de la Unió Europea. Gràcies al projecte Life+BOSCOS, l’experiència adquirida a Menorca servirà de referent a altres països i regions de la Unió Europea.


En el següent enllaç web podreu consultar els detalls d'aquest projecte Life+BOSCOS de Menorca:
http://lifeboscos.cime.es/Contingut.aspx?IdPub=2580

25 de febr. 2010

S'Albufera des Grau de Menorca

El Parc Natural de S'Albufera des Grau és el nucli de la Rese erva de Biosfera de Menorca del programa Mab-UNESCO. El parc natural està situat a la costa nord-est de l'illa i s'estén pels termes municipals de Maó i Es Mercadal. La superfície total del parc és de 5.067 ha i s'hi distingeixen tres zones: l'Illa d’en Colom, el Cap de Favaritx i el Prat de Morella, i s’Albufera des Grau.

S'Albufera des Grau és una zona humida on es troba tot un gradient ambiental, des de l'estreta gola oberta a la mar fins a les parts més interiors, amb les ribes ocupades per joncs, canyet, salicòrnies i també tamarells. L'ecosistema aquàtic és d'una diversitat destacable i hostatja grans concentracions d'ocells aquàtics.
Aquest parc natural inclou una gran varietat d'ambients i comunitats: zones humides, terres de pastures i cultius, boscs i màquies litorals, sistemes dunars, etc.

El Parc Natural de S'Albufera va ser declarat com a tal el 4 de maig de 1995 (Decret 50/1995) i el 16 de maig de 2003 (Decret 51/2003) s'hi va incloure tota una sèrie de reserves naturals adjuntes: l'Illa des Porros, l'Estany, la Bassa i el Prat de Morella, i l'Illa d'en Colom. La gestió del parc natural depen de l'Ajuntament de Maó,
del Consell Insular de Menorca i del Govern de les Illes Balear.

24 de febr. 2010

Que és realment Biodiversitat?

En el següent enllaç podeu veure un breu documental sobre el concepta de Biodiversitat.
http://www.youtube.com/watch?v=rmmCZY8vO7I

"La biodiversitat és el conjunt i la varietat de les formes de vida en un lloc i un moment donat, resultant de la història evolutiva d'aquests organismes i de les seves interaccions amb els elements abiòtics en els quals es desenvolupen" (Soulé 1986)

La biodiversitat és molt més que un llistat d'espècies o taxons d'un indret. La biodiversitat es manifesta en 3 nivell de la vida: el genètic, el taxonòmic i l'ecològic. Per tant, tenim una biodiversitat genètica, una biodiversitat específica i una biodiversitat ecològica.

21 de febr. 2010

Apium bermejoi L. Llorens

Apium bermejoi L. Llorens és un endemisme menorquí en greu perill d'extinció amb una única població, formada per un baix nombre de exemplars. Aquesta Umbellifera presenta serioses ocsil·lacions demogràficas interanuals. Es creu que l'entrada de nous herbivors a l'illa com ara el cargol i la pròpia presió antòpica podrien esser les causa de la resseció d'aquesta espècie vegetal, així com la degradació dels seus hàbitats natural potencials. Actualment es cultiva als jardins botànics de Soller i de la Universitat de les Illes Balears, on es realitzen estudis per millorar el coneixement de la seva biologia i la seva conservació i recuperació.

20 de febr. 2010

Lysimachia minoricensis J. J. Rodr.

Lysimachia minoricensis J. J. Rodr és un endemisme de Menorca que es va extingir de la natura, però es conserva cultivada al Jardí Botànic de Soller. S'ha intentat reintroduir aquesta planta endèmica en alguns del seus hàbitats naturals on va ésser descrita, però aquests intents han resultat un fracàs donat que la planta ha perdut la seva biodiversitat genètica i es inviable biològicament.