11 de nov. 2009

Quercus ilex integrat a l'ambient

Un exemplar de solitari de Quercus ilex enmig d'una tanca de pastura envoltada per un bosc mixte d'alzines i pins. Es pot observa com els factors antròpics, en aquest cas l'agricultura i la ramaderia, modifiquen el paissatge d'un indret i al llarg del temps, a l'hora que la vegetació natural s'esforça per recuperar l'espai perdut en un procés conegut per successió ecològica. Per altre banda, es pot apreciar com el vent de Tramuntana, factor abiòtic rellevant a l'illa de Menorca, ha orientat el creixement de l'alzina.