20 de febr. 2010

Lysimachia minoricensis J. J. Rodr.

Lysimachia minoricensis J. J. Rodr és un endemisme de Menorca que es va extingir de la natura, però es conserva cultivada al Jardí Botànic de Soller. S'ha intentat reintroduir aquesta planta endèmica en alguns del seus hàbitats naturals on va ésser descrita, però aquests intents han resultat un fracàs donat que la planta ha perdut la seva biodiversitat genètica i es inviable biològicament.