17 de juny 2011

I Jornades sobre el Paisatge Menorca 2011

Els dies 21 i 22 de Juny tindran lloc les primeres Jornades sobre el Paisatge a Menorca (Maó, 2011) organitzades pel Consell Insular de Menorca.

CIMe, plaça de la Biosfera 5, Maó. Tel. 971356251. Correu: prado.urbina@cime.es. Fax 971368216.

Inscripcions: la inscripció és gratuïta, però limitada a 50 persones. Es pot realitzar al Departament de Medi Ambient del Consell Insular, per telèfon, correu electrònic o fax.

Informació sobre l'horai i les conferències:
http://www.cime.es/novacime/cime03/index_03.asp